Podzielcie się szczęściem


Całkowity dochód z Charytatywnej Fantowej Loterii Ślubnej przeznaczany jest na Fundusz św. Brata Alberta, z którego finansowane jest funkcjonowanie ośrodków wsparcia dziennego prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. 

 

W celu zebrania brakujących środków na funkcjonowanie ośrodków prowadzonych przez Fundację utworzyliśmy fundusz, któremu patronuje św. Brat Albert Chmielowski. Jest to również patron pierwszego z naszych ośrodków, założonego w 1987 roku. Działalności ośrodków przyświeca myśl św. Brata Alberta: „Bądź dobry jak chleb”. Każdego dnia staramy się, aby nasza pomoc była mądra, skuteczna i rodziła dobre owoce. Darowizny przekazywane na fundusz finansują:

– zajęcia edukacyjne i wychowawcze dla dzieci;
– korepetycje i pomoc w nauce;
– codzienne posiłki;
– wyjazdy i warsztaty edukacyjne;
– bieżące koszty funkcjonowania ośrodków (czynsz, woda, energia, itp.).

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od blisko 30 lat prowadzi przy lubelskich parafiach ośrodki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 9-14 lat. Codziennie, około 80 podopiecznych może tutaj liczyć na opiekę wychowawców, posiłek, pomoc w nauce i odrabianiu lekcji oraz rozwoju zainteresowań i pasji, podczas zorganizowanych zajęć.

 

W ośrodkach realizowany jest program wychowawczy, który pozwala na odkrywanie i rozwój talentów oraz zdobywania umiejętności niezbędnych dla dobrego funkcjonowania w dorosłym życiu. W codziennej pracy z dziećmi najważniejszy jest poświęcony czas, stworzenie szansy na rozwój zainteresowań oraz wskazanie na wzory godne naśladowania w życiu codziennym. Celem programu jest nauka przedsiębiorczego działania oraz kształtowanie silnego systemu wartości opartego na trzech ideałach: Bóg, Honor, Ojczyzna, które będą stanowiły fundament w dorosłym życiu. Długoletnie doświadczenia pokazują, że dzięki naszej pracy wielu wychowankom udało się osiągnąć sukces życiowy, co więcej, wsparcie, którego udzielamy rodzinom, sprawiło, że niektórzy nasi podopieczni nie trafili do placówek wychowawczych i pozostają pod opieką rodziców.

W naszych ośrodkach wychowujemy w duchu patriotyzmu oraz umacniamy wśród najmłodszych więź z Bogiem, który jest najlepszym Ojcem. Funkcjonowanie ośrodków wsparcia dziennego związane jest z pokryciem kosztów energii i czynszu, prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych oraz przygotowywanych posiłków. Łączny koszt rocznego utrzymania jednej placówki to ok. 100 000 zł. Otrzymujemy dofinansowanie z kasy miasta Lublin oraz innych instytucji w kwocie ok. 60 000 zł. Od zebrania pozostałych 40 000 zł rocznie zależy dalsze funkcjonowanie ośrodków.

Prosimy o wsparcie Funduszu św. Brata Alberta w postaci zakupu losów na Charytatywną Fantową Loterię Ślubną.

Organizatorem Charytatywnej Fantowej Loterii Ślubnej jest
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9
20-113 Lublin
tel.: 81 745 71 62, kontakt@loteriaslubna.pl
KRS: 0000094228
www.fsd.lublin.pl

zamow_losy

Charytatywna Fantowa Loteria Ślubna to jedyna i wyjątkowa loteria weselna w Polsce. Każdy los ma szansę na zdobycie głównej nagrody w loterii weselnej. Zakup losów w charytatywnej loterii weselnej, to wsparcie dla funduszy św. Brata Alberta.